Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez osoby fizyczne i firmy posiadające osobowość prawną podczas wszelkich kontaktów z Zakładem Betoniarskim  jest:

Zakład Betoniarski Szendzielarz Damian.

Adres: 47-370 Zielina, ul. Leśna 2A

NIP: 755-169-71-24

strona internetowa: www.szendzielarz.pl

poczta elektroniczna:  szendzielarz@poczta.fm

(Inspektorem) Osobą zajmującą się Ochroną Danych jest Damian Szendzielarz.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: szendzielarz@poczta.fm

Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością Zakładu Betoniarskiego  wynikającą z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dziennik Urzędowy UE L119/1, 04/05/2016 [RODO].

Dane mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Zakładu Betoniarskiego, podmiotom udzielającym jej wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa.

Posiadają Państwo następujące prawa co do swoich danych osobowych: prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.