Włazy żeliwne

Żeliwa dostępne są w różnych wersjach (klasy A, B, C oraz D) i w zależności od modelu znajdują zastosowanie na wielu typach powierzchni – przeznaczonych dla ruchu pieszych, rowerzystów czy pojazdów drogowych, w tym także na parkingach dla samochodów osobowych. Na ich pokrywach wykonać można dowolny napis bądź logo. Nasze włazy żeliwne są odporne na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, a także długotrwałą eksploatację, dzięki czemu spełniają swoje zadanie przez długi czas. Wyprodukowane zostały zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 124:2000, co stanowi potwierdzenie ich najwyższej jakości. Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi modelami – więcej informacji na ich temat znajduje się w opisach.

KLASYFIKACJA ODLEWÓW WG PN-EN 124:2000

Zwieńczenia wpustów ściekowych i włazy kanałowe są podzielone na następujące klasy: A15, B125, C250, D400, E600, F900

MIEJSCE USYTUOWANIA ODLEWÓW WG EN 124

Grupa 1 (min. Klasa A15)
Powierzchnie przeznaczone wyłącznie dla pieszych i rowerzystów.
Grupa 2 (min. Klasa B125)
Drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie równorzędne, parkingi lub tereny parkowania samochodów osobowych.
Grupa 3 (min. Klasa C250)
Dotyczy tylko zwieńczeń wypustów ściekowych usytuowanych przy krawężnikach; w obszarze mierzonym od ściany krawężnika; może sięgać w tor ruchu maksimum 0,5m i w drogę dla pieszych maksimum 0,2m.
Grupa 4 (min. Klasa D400)
Jezdnie dróg (również ciągi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych.
Grupa 5 (min. Klasa E600)
Powierzchnie poddane dużym naciskom od kół np.: rampy, pasy startowe.
Grupa 6 (min. Klasa F900)
Powierzchnie poddane szczególnie dużym naciskom od kół np. pasy startowe.TYP I BEZ ŻEBER
TYP II GŁĘBOKOŚĆ PODPARCIA 50
TYP II GŁĘBOKOŚĆ PODPARCIA 30
PRZYKRĘCANE
WENTYLOWANE

KLASY D400 Z POKRYWĄ ø640
Z POKRYWĄ Z HERBEM ø640
KLASY D400 Z POKRYWĄ ø680
KLASY C250
KLASY B125
KLASY A15

67 BK KLASY D400
67 BK KLASY C250
71 BK KLASY A 15
KRAWĘŻNIKOWO - JEZDNIOWE
PODŁOGOWY TYP FRANCUSKI
GÓRSKI DUŻY 87BK

WPUSTY ŚCIEKOWE Z KOŁNIERZEM
WPUSTY ŚCIEKOWE BEZ KOŁNIERZA
WPUSTY ŚCIEKOWE 3/4 KOŁNIERZA

DO PRZYKRĘCANIA DIN
DO PRZYKRĘCANIA JEDNA ŚRUBA